ZOJUIST VERSCHENEN: ‘DATADICTATUUR’

  ‘Datadictatuur’ is een aflevering in de reeks ‘Nieuw Licht’, essays over een actuele kwestie , aan de hand van een klassieke test. In ‘Datadictatuur’ onderzoek ik in hoeverre het internet zijn belofte heeft waargemaakt van ‘machtsvrije publieke ruimte’, een begrip gemunt door de Duitse filosoof/socioloog Jurgen Habermas, als een wezenlijke voorwaarde voor een gezonde […]

De war is in ons allemaal

Afgelopen donderdag vond het Slotcongres plaats van het Schakelteam Mensen Met Verward Gedrag, een commissie, om dat ouderwetse woord even te gebruiken, onder voorzitterschap van Onno Hoes, die advies heeft uitgebracht aan de regering over hoe om te gaan met het verschijnsel ‘verward persoon’, of, zoals het Schakelteam ze liever noemt, ‘personen met verward gedrag’. […]