Ruifgedrag

Een uitkeringstrekker met een importbruid, dat is onze kroonprins eigenlijk. En als zodanig gedraagt hij zich heel normaal.

Familiedrama te C.

– Jan Peter, heb je nou het vuilnis buiten gezet of niet? – Bianca, het is zo dat we goed moeten begrijpen dat er sprake is van een situatie waarin de stand van zaken op dit moment zodanig is dat wij bezig zijn om te zien in hoeverre we aan een dergelijk verzoek tegemoet zouden […]