Keukentafelgesprek #24

Ambtenaar 1 : Zo, meneer Burger, waar was u nou, vorige week? Meneer Burger: Eh, thuis? Ambtenaar 2: Wij hadden toch een afspraak? Meneer Burger: Ja, ik zat te wachten. Aan de keukentafel. Ambtenaar 3: Maar u moet toch híer komen? MB: Dat wist ik niet. Ik denk een ‘keukentafelgesprek’, dat is hier, bij mij. Dus ik […]

De ‘partcipatiesamenleving’ een Potemkindorp van taal.

NRC OKTOBER 2013 Het is een misverstand om te denken dat het vooral de privésector zou zijn die zich verschanst achter muren van reclame, marketing, ‘communicatie’ en public relations. De overheid investeert zeker zoveel in ‘beeldvorming’ als de privésector, zo niet meer. Was er dertig jaar geleden nog een groot verschil tussen ‘voorlichters’ in overheidsdienst […]