CONTACT

Voor contact met Jan Kuitenbrouwer, bijvoorbeeld voor lezingen, workshops, dagvoorzitterschappen en dergelijke: jan@woordendiewerken.com

Voor advies inzake taal en communicatie: jan@woordendiewerken.com

zie ook: www.woordendiewerken.com