CONTACT

Voor contact met Jan Kuitenbrouwer, bijvoorbeeld voor lezingen, workshops, dagvoorzitterschappen en dergelijke: jan.kuitenbrouwer@upcmail.nl

Voor advies inzake taal en communicatie: receptie@taalkliniek.nl

zie ook: www.taalkliniek.nl