JP en het Verdachte Wandkleed

– Hallo? – JP? LA hier. – Ah, LA, zeg het eens. – Niet over de telefoon! Wordt allemaal afgeluisterd!

Het Vraag?teken

In het april-2007-nummer van Onze Taal schreef ik over het vraagteken? Hoe dat op plaatsen waar het vanouds voorkomt lijkt te verdwijnen en op plaatsen waar je het niet direct zou verwachten juist opduikt?

Forward To The Past

The only way forward is the way back, zegt de Britse filosoof Roger Scruton. Of in Hollywoodspeak: Back to the future. Die film is uit 1985. Je vraagt je af wat mensen voor die tijd zeiden als het over de plaatsverwisseling van toekomst en verleden ging.