De war is in ons allemaal

Geplaatst op oktober 1, 2018 | Gearchiveerd The Semidaily Kuitenbrouwser | Reageer

Afgelopen donderdag vond het Slotcongres plaats van het Schakelteam Mensen Met Verward Gedrag, een commissie, om dat ouderwetse woord even te gebruiken, onder voorzitterschap van Onno Hoes, die advies heeft uitgebracht aan de regering over hoe om te gaan met het verschijnsel ‘verward persoon’, of, zoals het Schakelteam ze liever noemt, ‘personen met verward gedrag’. Mij was gevraagd om een beschouwing te houden over dit intrigerende, maatschappelijke fenomeen.  Hier mijn tekst.

Geachte aanwezigen, interessant om te zien dat de zaal zo vol zit, terwijl wij hier vanmiddag spreken over niet bestaand probleem en een stigmatiserend containerbegrip dat direct zou moeten worden afgeschaft. En voor u nu denkt dat dit de gratuite mening van een columnist is, nee, nee, hier zijn gezaghebbende deskundigen aan het woord. Damiaan Denys, hoogleraar psychiatrie aan de UvA, zei vorige week in een interview in NRC: ‘Verwarde personen? Die bestáán niet. Het ís geen categorie. Het is verward gedrag dat in de openbare ruimte niet meer wordt getolereerd. Niet door burgers en niet door de politie.’ En Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, noemt het een ‘stigmatiserende vergaarbak voor allerlei vormen van instabiliteit’, en Dr. Bauke Koekkoek, auteur van ‘Verward in Nederland’, pleit ervoor de term maar helemaal af te schaffen. Lees verder

Het deugconcours

Geplaatst op mei 25, 2018 | Gearchiveerd The Semidaily Kuitenbrouwser | Reageer

UIT HP-DE TIJD, DECEMBER 2003

Wat ik Nederland het liefste toewens voor 2004 is helaas onmogelijk: een andere Tweede Kamer. Geen betere garantie voor het aanblijven van een kabinet dan een coalitie-minderheid in de polls, maar goed, het kabinet zóu kunnen vallen, dan komen er verkiezingen, dan krijgen we een nieuwe Tweede Kamer, maar veel zal die niet van de huidige verschillen. Het kleurrijke smaldeel LPF zal worden ingeruild voor het waarschijnlijk even kleurrijke en iets minder smalle deel Wilders, een aantal veteranen zal worden opgevolgd door nieuwkomers, en juist die combinatie, van ongeleid rondfladderende lawaaipapegaaien en achter elke camera en microfoon aan rennende politieke pups, maakt de huidige Kamer tot wat hij is. Lees verder

Stand by your ad (behalve op Internet natuurlijk).

Geplaatst op mei 23, 2018 | Gearchiveerd The Semidaily Kuitenbrouwser | Reageer

Op vrijdag 25 mei houdt Ierland een referendum over de abortuswetgeving. Het achtste amendement van de Ierse grondwet bepaalt dat abortus in Ierland uitsluitend is toegestaan wanneer het leven van de moeder op het spel staat. De Ierse regering wil het amendement schrappen en vervangen door een nieuwe, aparte abortuswet. Principiële tegenstanders van abortus, waarvan er nogal wat zijn in het diepgodsdienstige Ierland, vrezen een hellend vlak richting een volledige liberalisering, de voorstanders juichen de wijziging toe als een eerste stap naar vrouwelijke zelfbeschikking. Beide partijen voeren intensief campagne, al wekenlang is het referendum hét publieke onderwerp van gesprek, in de media, in de kroeg, op straat en online. Lees verder

Iemand nog?

Geplaatst op mei 23, 2018 | Gearchiveerd The Semidaily Kuitenbrouwser | Reageer

Tien minuten gegoogled.

– Abortus

– Euthanasie

– Seksueel misbruik binnen de katholieke kerk

– Zondagse winkelsluiting

– Toegang van kerken tot de GBA

– Het personeelsbeleid van Bijzondere Scholen Lees verder

Paul Scheffers verkeerde plank

Geplaatst op april 9, 2018 | Gearchiveerd The Semidaily Kuitenbrouwser | Reageer

HP DE TIJD,  FEBRUARI 2000

Het is onnodig te zeggen dat Paul Scheffers noodkreet over het multiculturele drama dat zich in dit land voltrekt, grote verdiensten heeft, deze en andere krantenpagina’s getuigen er al weken van. De doorbreking van het multiculturele taboe is een taaie aangelegenheid en Scheffers betoog is een belangrijke bijdrage, eerder nog misschien vanwege wie hij is en waar zijn stuk verscheen dan vanwege wat er in stond. Frits Bolkestein maakte het spreken over deze dingen vijf jaar geleden al een stuk minder suspect, maar hij bleef natuurlijk een VVD’er. Dat ‘argument’ kan tegen een nette, progressieve intellectueel als Scheffer in elk geval niet worden ingebracht, en dat is winst, zoals het tegenwoordig heet.

Het gekke aan Scheffers stuk is dat de symptomen die hij signaleert juist zijn, hij er ook de juiste urgentie aan toekent, ook de remedie die hij suggereert lijkt me een zinnige, en dat alles terwijl zijn diagnose niet klopt.

Nadat hij het probleem geschetst heeft, een reusachtige sociaal-economische achterstand van het gestaag groeiende allochtone deel van de bevolking, het ontstaan van een kansloze etnische onderklasse (daags na zijn artikel nog eens onderstreept door alarmerende cijfers over de segregatie in het lager onderwijs) vraagt Scheffer zich af hoe het zover heeft kunnen komen.

Hoewel hij aanvankelijk wel een vergelijking maakt met de sociale kwestie (‘zo energiek als de sociale kwestie’ van weleer te lijf is gegaan, zo aarzelend wordt nu omgegaan met het multiculturele drama dat zich onder onze ogen voltrekt’) trekt hij die lijn niet door en concentreert hij zich bij het zoeken van de oorzaak van dit falen op culturele factoren. Lees verder

volgende pagina »