Geparfumeerd populisme

Hoe meer mensen zich in één ruimte bevinden, hoe groter de behoefte aan parfum. Het sociale parfum waarmee wij in dit overbevolkte landje elkaars nabijheid draaglijk maken, heet consensus. Wij  zitten met elkaar opgesloten, en soms ventileert iemand een onwelriekende opvatting. Eerst klinkt een hartgrondig ‘Bah!’ maar als de viespeuk zich niet beschaamd uit de […]

Morele erosie

Toen ik mijn vorige column schreef zat ik op een bijna onbewoond eiland, hier ver vandaan. Maar er was een Volkskrant, van twee dagen eerder, met een tendentieus bericht waarin Christine Lagarde’s belastingmoraal aan de kaak werd gesteld.