NICAM Schoont Kijkwijzer Op

Geplaatst op januari 15, 2004 | Gearchiveerd onder Dossier Kijkwijzer | Reageer

Het NICAM, verantwoordelijk voor de Kijkwijzer, het Nederlandse keurmerk voor film, video en televisie, is naar aanleiding van een publicatie in de Volkskrant begonnen met het opschonen van z’n database (www.kijkwijzer.nl.) Eén en dezelfde productie komt soms drie keer in de database voor, telkens met een andere leeftijdsgrens.

De speelfilm Beverly Hills Cop (1) bijvoorbeeld, uit 1984, met Eddy Murphy, stond een keer vermeld als 12 jaar, een keer als 6 jaar en een keer als Alle Leeftijden.

beverly hillscop database uitsnede.BMP

Sinds de Volkskrant-publicatie van afgelopen zaterdag zijn de AL en 6-jaar-vermelding verwijderd, en rest slechts de classificatie 12 plus de pictogrammen. Niettemin ligt de Beverly Hills Cop-dvd intussen gewoon met een AL-aanduiding in de winkels. Dit geldt ook voor video’s en dvd’s van bijvoorbeeld James Bond (officieel 12, in de winkel AL), Lara Croft Tomb Raider (officieel 12, in de winkel MG6), Ben Hur (officieel 12, in de winkel AL), Grease, en Naked Gun (officieel 6, in de winkel AL).
‘Dit systeem maakt een chaotische indruk,’ zegt Werner van Katwijk, woordvoerder van de vier nationale schoolouderverenigingen, die al langer tegen de Kijkwijzer ageren, maar geen gehoor vinden. ‘Niet alleen de grondslag van de Kijkwijzer is ondeugdelijk, maar ook de uitvoering schiet ernstig te kort. Wij stuiten regelmatig op dit soort ongerijmdheden.’

Een audiovisueel product, speelfilm bijvoorbeeld, kent vaak meerdere openbaarmakers. Eerst is er de producent die hem in de bioscoop brengt, dan een tv-omroep die de uitzendrechten verwerft, vervolgens een firma die hem als huurvideo op de markt brengt en tenslotte is er nog een uitgave als koopvideo. Volgens het geprivatiseerde Kijkwijzer-systeem kunnen al die verschillende marktpartijen hun eigen ‘keuring’ doen en hun classificatie aan de Kijkwijzer-database toevoegen.
Een omroep die de film pas na tienen wil uitzenden kan hem zonder bezwaar op 16 klasseren, terwijl een dvd-verkoper die er zeker van wil zijn dat hij zijn hele oplage kwijt raakt, dan kan hij ongestraft de classificatie verlagen naar AL, zoals in genoemde voorbeelden. Hierdoor is elke centrale regie weggevallen, zodat er in feite ook niet meer kan worden gesproken van een keurmerk.
‘Recensies poserend als keurmerk, dat zijn het in feite,’ zegt Van Katwijk.

De opschoonactie maakt de Nicam-database nu voor het oog consistent, maar verandert niets aan het feit dat er titels in winkels en videotheken liggen met een onjuiste classificatie, iets waar het Nicam niet tegen kan optreden. Het Nicam ontkent de opruimactie niet, wel dat er sprake zou zijn van chaos en een poging tot camouflage. ‘Die database kijken we periodiek na, soms ook op signalen van buiten,’ zegt Nicam-directeur Wim Bekkers. Volgens Bekkers is het officieel de bedoeling dat latere marktpartijen de eerste Nicam-classificaties overnemen, maar dat gebeurt niet altijd. De AL-klassificatie van James Bond dvd’s zou gebaseerd zijn op een ‘voorloper van de Kijkwijzer’, andere inconsistenties wijt het Nicam aan ‘de overgangsperiode’. De Kijkwijzer werd in februari 2001 van kracht. Dat distributeurs eigenhandig classificaties verlagen kan het Nicam niet tegenhouden, hooguit achteraf beboeten. Op basis van een klacht kan de classificatie worden aangepast, maar tot het terughalen van producten is Nicam niet bevoegd.

Reacties

Laat een bericht achter