Een taakvolwassen topspeler

Geplaatst op januari 16, 2008 | Gearchiveerd onder Geen categorie | Reageer

concerndirecteur.gif

– Zo, meneer Van Dedemsvaart, welkom. Heeft u het een beetje kunnen vinden?

– ´T was even zoeken, maar met een resultaatgerichte attitude en een probleemoplossende insteek lukt zoiets wel.

– Juist, zo zien wij dat hier ook. Dus u wilt graag Concerndirecteur van de gemeente Leidschendam-Voorburg worden??

-Ja inderdaad.

-Kunt u ons uitleggen waarom?

-Zeker. Graag. Weet u, samenwerken en meedoen zijn heel belangrijk, maar in het streven naar het beste resultaat voor burger en bestuur kan een winnaarsmentaliteit niet ontbreken. Deze organisatie vraagt mijns inziens om een topspeler, die zichzelf herkent in die ambities. Die bovendien in al zijn handelen vooruitgang nastreeft.

– Kunt u iets zeggen over wat u zou gaan dóen, als u benoemd werd?

– Ik zou proberen een andere werkwijze te borgen door het principe ´van buiten naar binnen werken´ centraal te stellen en de organisatie te prikkelen op weg naar een andere overheid. Meer bestuurlijke sensitiviteit, meer innovatief vermogen en meer taakvolwassenheid.

– Taakvolwassenheid, wat is dat?

– Geen idee. U?

– Nee, sorry. Wat u daarnet schetste, hoe zou u dat aanpakken?

– Eh, door op verschillende niveaus te sturen, maar met name op programma´s voor de planning, verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden, en natuurlijk de realisatie van concernthema´s. Als strategische sparringpartner voor het college van B&W en uitdrager van de missie. Leidschendam-Voorburg is tenslotte een regionale speler van formaat, die naar evenwicht streeft.

– Evenwicht tussen?

– Tussen gerichtheid op de eigen bevolking en regionale samenwerking, bouwen en groen, stad en land, wonen en werken, modern en historisch. En dit binnen een context van een evenwichtige bevolkingsopbouw en een passende woon-werkbalans. Daarom vraagt deze organisatie een topspeler, die zich herkent in deze ambities.

– En wat betreft uw kwalificaties en kwaliteiten?

– Eh, om te beginnen kan ik op verschillende niveaus communiceren, desgewenst met verschillende gesprekspartners. Ook ben ik goed in het werken vanuit een visie en kan ik adequaat schakelen tussen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Overtuigingskracht, ambitie en een stimulerende houding zijn mijn sterke punten. Verder heb ik een lange adem.

– Als ik u zo hoor heeft u onze personeelsadvertentie van buiten geleerd!

– Welke advertentie?

– Die in de Volkskrant van afgelopen zaterdag.

– O, die heb ik niet gezien. Ik hoorde dat jullie iemand zochten, een topspeler die zich herkent in deze ambities, dus toen heb ik gebeld.

– Dus als ik het goed begrijp praat u altijd zo?

– Inderdaad.

– Juist. Iemand nog iets? Niemand? Goed, hartelijk dank voor uw komst, u hoort nog van ons.

– Dankuwel. Goedemiddag.

– En, wat denken jullie?

– Totáál ongeschikt.

– D´r kwam geen normaal woord uit!

– Ongelooflijk, wat een malloot.

– Streep maar door.

– En zoek uit wie die idioot op gesprek heeft gevraagd!

Reacties

Laat een bericht achter