365 dagen Balkenende IV

Geplaatst op februari 26, 2008 | Gearchiveerd onder Geen categorie | Reageer

balkenende.jpg

– Goed, lama ginne dan. En dan wik eerst toch wel eve zegd hebbe dak mn twijfels heb bij dees hele exitie. Woop te doen, skabinet, steek tijd lievin zake van je zegt: schieten wiets mee op.

– Begrijpen we heel goed JP, jij bent een man van de inhoud, maar het is toch ook belangrijk om af en toe stil te staan bij de vraag: hoe breng je die inhoud dan óver?

– Affijn, kzou zegge: begimmaar.

– Nou, het leek ons goed even stil te staan bij het éénjarig jubileum van dit kabinet en de publiciteit daar omheen. Je gaf afgelopen weekend bijvoorbeeld een groot interview aan de Volkskrant.

– Sniet ongebruik, psoon mement. Toch?

– Nee, dat is zo. Op zich is dat heel nuttig natuurlijk, maar vooral als het ook bijdraagt aan een stuk beeldvorming zoals je die als minister president nastreeft.

– En was niet geval?

– Nou ja, ik bedoel, met alle respect, maar er zijn toch punten waarvan je zegt, dat had beter gekund.

– Zwals?

– Nou het valt ons op dat je in dat hele interview eigenlijk nauwelijks spreekt over waar je nu eigenlijk mee bezig bent.

– Met de neelanse sameving!

– Ja precies, dat wordt ook wel geconstateerd, maar het blijft erg vaag. Je zegt eigenlijk twee dingen: het gaat goed met Nederland omdat er scholen zijn waar ze op vrijdag over ‘respect’ praten en op dinsdag over ‘pesten’…

– Ho ho, skéven mag ondebeken: het is op dínsdag respect en op vrijdag pesten. Stuuk ook juiste volgorde: eerst waarde – respect – en dan norme – nie pesten. Althans, ast nodig is. Kun tuuk best sitwasies zijn wrin je zegt: hier kan zeke mate van peste noodzakek zijn. Per gval bekijke. Min pincipe zeg ik van nee, moej nie doen.

– En dan kom je ook nog eens met Lucas 6:31 aan! ‘Wat u niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet.’

– Stuuk kern van de zaak.

– Ja maar hallo Jan Peter, je bent toch geen catechismusleraar? Je hebt het toch niet tegen groep zes van de Rehobothschool!?!

– Zintresante opmerking. Top zéekre hoogte…

– Jezus…

– Hoho, ganie vloeke.

– Oké. Sorry. Maar ik bedoel, het is natuurlijk heel mooi dat Amelie op een protestants-christelijke school zit waar ze werk maken van naastenliefde en verdraagzaamheid, maar als jij dat in een interview met de Volkskrant aanvoert als argument dat het best goed gaat met Nederland, dan gaat daar géén goed signaal van uit!

– Welk sjaal hebben tan over?

– Met zo’n zoetsappige opmerking roep je meteen de vraag op of jij eigenlijk voeling hebt met die ‘neelanse sameving’ waar je zo mee bezig bent! En je stelt jezelf ten voorbeeld aan gans de natie. Zo van: lees de bijbel, stuur je kind naar Basisschool De Goede Herder en het komt allemaal goed.

– Ís tuuk ook zo.

– Kan wel wezen, maar dat zeg je niet.

– Wrom nie?

– Als Wim Kok tien jaar geleden had gezegd: bij mijn kinderen op de openbare school is gelukkig veel aandacht voor sociale gelijkheid en inkomensnivellering en verder wil ik iedereen nog even aan een wijs woord van Karl Marx herinneren, dan had jij als CDA-politicus toch op je achterste benen gestaan?

– Schien, maas ietsanders. Keb ‘t nie over potieke iologie. Keb ‘t over mnier wrop we metteka omgaan.

– Dat is óók ideologie! Jij hebt jouw bijbel en anderen hebben weer hún bijbel. Jullie gereformeerden hebben zó lang met de oecumene geworsteld dat je denkt door plechtig het woord ‘samen’ uit te spreken de wereldvrede te kunnen verwezenlijken! Er zijn ook een heleboel mensen voor wie de bijbel geen bijbel ís, Jan Peter. Sterker, dat worden er steeds meer, en dat zijn geen slechte mensen, dat zijn geen Tokkies, dat zijn geen terroristen, dat zijn de doodgewone, brave, niet-kerkse Nederlanders. Wier taal jíj geacht wordt te spreken. Je kunt wel brommen op Wilders en dat hij de boel verdeelt, maar wat jij in zo’n interview doet is nou ook niet dat je zegt bíndend.

– Snogalwat, waj da zegt.

– Ja en toch is het zo. Jij bént niet de gouverneur van een protestants-christelijk deelstaatje waar iedereen de gekleurde medemens respecteert, niemand seks voor het huwelijk heeft en elke maand braaf aan de missie geeft. Het Catshuis ís niet het Kleine Huis Op De Prairie, Jan Peter!

– Noem wij zénding.

– Wat?

– Jat net ove missie. Noem wij zending.

– Eh…

– Kun tuuk nie zoma fnalles ga zegge.

I rest my case.

Reacties

Laat een bericht achter