Gelul 2.0

Geplaatst op april 9, 2008 | Gearchiveerd onder Geen categorie | 1 Reactie

web-20.gif

Dat was een goede vraag, van Mies Schuitema uit Baambrugge, gisteren op de brievenpagina van Trouw: als Rita Verdonk zo trots is op Nederland, waarom lanceerde ze haar partij dan met zo’n Amerikaanse show? Was een fijne braderie op het marktplein van Alkmaar, opgeluisterd met oude ambachten en klederdrachten, dan niet passender geweest? Dat laatste is overigens een toevoeging van mij, gelieve mevrouw Schuitema uit Baambrugge daar niet op aan te kijken.

Enfin, er kwam een boot aan te pas, op het Ij, dus een greintje Holland kon het evenement niet ontzegd worden.

Ook organisatorisch gezien rijst de vraag hoe trots Rita eigenlijk op Nederland is, want ook in dat opzicht lijkt zij de mosterd liever van ver te halen dan te vertrouwen op beproefde inzichten van eigen bodem. Zo heeft zij zich bekeerd tot de wiki-gedachte. Wiki is Hawaiiaans voor ‘snel’, ‘wendbaar’, en sinds enige tijd ook ICT-taal voor informatiesystemen die door meerdere gebruikers tegelijk bewerkt kunnen worden, zodat uit vele kleine bijdragen een collectief, hoogwaardig product ontstaat. Het bekendste voorbeeld is Wikipedia, de online encyclopedie, geheel samengesteld uit user generated content. Ook andere webtoepassingen met eigengemaakte inhoud nemen een hoge vlucht, denk aan You-Tube, Myspace en de naar schatting inmiddels honderd miljoen weblogs. Ziedaar het nieuwe gezicht van Internet, zegt men, ook wel aangeduid als Web 2.0.

Wikipedia is vooral betrouwbaar voorzover hij bestaat uit informatie die is overgetikt uit officiële encyclopedieën, wat nogal sneu is voor de uitgevers van traditionele naslagwerken, wier kostbare, in generaties opgebouwde kennis geplunderd wordt, en die als gevolg dan ook één voor één op de fles gaan. Een schitterend instituut als de Encyclopedia Brittannica is in luttele jaren leeggeroofd door wiki-hobbyisten die menen dat internet alle bestaande kennis (+ macht + inkomen) voor eens & voor altijd eerlijk over de wereldbevolking zal verdelen, waarna iedereen rijk en gelukkig zal zijn. Hoe je op die manier kennis vermeerdert is trouwens nog even de vraag, want wie neemt nog de moeite om zich jarenlang op te sluiten in een laboratorium als zijn bevindingen de volgende dag worden vervangen door het gebrabbel van een willekeurige nitwit in cyberspace?

Als het oorspronkelijke, vermoedelijk door een verwarde scholier opgestelde Wikipedia-lemma over mijzelf een indicatie vormt, is het met de kwaliteit van dit gesamt-naslagwerk niet best gesteld. Een tijdje geleden heb ik het dus maar een beetje gecorrigeerd, waarop ik meteen een argwanende journalist aan de lijn kreeg. Of dat wel zomaar kon. Hij was natuurlijk aangestoken door de commotie rond de Wikipedia-tekst over prinses Mabel, die vanuit een Oranjepaleis bleek te zijn bijgewerkt. ‘Dus aan dít lemma mag ík dan weer géén bijdrage leveren?’ vroeg ik. ‘Is die pedia nu wiki of niet?’ Daar had de journalist geen antwoord op.

De traditionele wetenschap heeft in de loop der eeuwen een ingenieus systeem ontwikkeld om zin en onzin van elkaar te scheiden, veel meer dan het grootste gelijk van de vismarkt stelt het wiki-denken daar niet tegenover. Waar de profeten van de user generated content uiteindelijk voor opkomen is Het Recht op Gelul. Uiteindelijk vestig je daarmee de dictatuur van de domheid, stelt Andrew Keen in The cult of the amateur.

Met de ‘oude politiek’ is heel wat mis, daar heeft Rita Verdonk groot gelijk in, maar dat neemt niet weg dat wij hier een eeuwenlange ervaring hebben op het gebied van openbare menings- en besluitvorming. Als je zo Trots Op Nederland bent, ruil je dat dan allemaal achteloos in voor een modieus ideetje uit Berkely, Californië?

Verdonk’s wikipolitieke website is trouwens alweer dicht, werd gisteren bekend gemaakt. Te veel gelul. Pardon, gelul 2.0.

Reacties

Eén reacties to “Gelul 2.0”

  1. Enneuh…ik blijf aan het woord ja! « Politiek on november 22nd, 2008 15:16

Laat een bericht achter