Iemand nog?

Tien minuten gegoogled. – Abortus – Euthanasie – Seksueel misbruik binnen de katholieke kerk – Zondagse winkelsluiting – Toegang van kerken tot de GBA – Het personeelsbeleid van Bijzondere Scholen

Paul Scheffers verkeerde plank

HP DE TIJD,  FEBRUARI 2000 Het is onnodig te zeggen dat Paul Scheffers noodkreet over het multiculturele drama dat zich in dit land voltrekt, grote verdiensten heeft, deze en andere krantenpagina’s getuigen er al weken van. De doorbreking van het multiculturele taboe is een taaie aangelegenheid en Scheffers betoog is een belangrijke bijdrage, eerder nog […]

Beatrix Ruf: Pek & Veren

De affaire Ruf markeert een nieuw tijdperk in de verstrengeling van de publieke en de private sector, dankzij het modieuze marktdenken van de politiek. De term ‘marktdenken’ is in feite misplaatst, want wat altijd weer opvalt is de ondoordachtheid waarmee deze noties in praktijk zijn gebracht. Rond de vorige eeuwwisseling werd voor semi-publieke instellingen zoals […]

VEILIGHEID? DAT IS EEN TEEVEN-WOORD!

Een aantal jaren geleden dronk ik na afloop van een congres dronk een biertje met mensen uit de wereld van het recht. Advocaten, rechtsgeleerden, Officieren van Justitie, rechters. De problemen op het Ministerie van Veiligheid en Justitie waren het gesprek van de dag. Men was het erover eens dat dit superministerie nooit gevormd had mogen […]

Roos, Duk, De Winter: gekte of strategie?

Jan Roos, die het Oekraine-rerendum opzette en daarna vergeefs probeerde de Tweede Kamer in te komen, vroeg zich op Twitter af: ‘Wat is dat toch met ‘kanker’ en de allochtone jeugd’? De krachtterm ‘kanker’ is een oer-Hollands verschijnsel, daar is weinig allochtoons aan. Diverse lezers, waaronder filmregisseur Martin Koolhoven, attendeerden Roos daarop. Roos’ reactie was […]

« ga terugvolgende pagina »